Objednávka dopravy

Objednávka dopravy

fakturační údaje

spojení

Objednávka se stává závaznou pro obě strany tehdy, kdy objednavatel obdrží potvrzení naší firmy o přijetí objednávky

Zasláním objednávky se objednatel zavazuje, že v případě marného přistavení vozu zaplatí náhradu nákladů s tím souvisejících.